top of page

Záruční podmínky

Záruční podmínky společnosti SiFly eFoils 

Sifly AI Ltd. (SiFly) nebo kterýkoli autorizovaný prodejce zaručuje, že prodávané výrobky jsou bez výrobních vad a poškození po níže uvedenou dobu krytí. 

 

Pro uplatnění reklamace by zákazníci měli kontaktovat náš tým podpory na adrese info@smar.cz.

 

Můžeme si vyžádat obrázky, videa nebo jakékoli jiné soubory, které by nám pomohly při vyřizování záruční reklamace. Zákazník bude muset předložit originál faktury za nákup výrobku.

 

Společnost Sifly uhradí přiměřené náklady na dopravu vadného výrobku do nejbližšího servisního střediska a zpět. Pokud po vyhodnocení reklamace zjistíme závadu způsobenou nesprávným používáním, požádáme zákazníka, aby uhradil náklady na dopravu směrem do servisního střediska a zpět k vám, jakož i náklady na opravu, pokud budou uznány.

 

Zákazník může uplatnit záruční reklamaci, pokud jste původním nebo druhotným vlastníkem výrobku. Záruka je přenosná. I v případě, že nejste původním vlastníkem a nezakoupili jste výrobek přímo u nás nebo u autorizovaného prodejce SiFly, máte právo využít Záruku SiFly, pokud vlastníte originál faktury za nákup.

Doba platnosti záruky

V rámci EU

Záruka na desku SiFly platí 2 roky v případě výrobní vady.

Záruka na baterii platí 2 roky nebo 300 cyklů baterie* - podle toho, která událost nastane dříve.

Záruka na eFoil SiFly platí 2 roky nebo 300 hodin funkce motoru - podle toho, která událost nastane dříve.

Na křídla, dálkový ovladač a nabíječku se vztahuje záruka po dobu 2 let.

14 denní bezplatná návratová politika

Pokud si soukromá osoba zakoupila výrobek od společnosti Sifly v EU pro osobní použití, má právo výrobek vrátit do 14 dnů od doručení, pokud je výrobek v původním obalu a je ve stavu podobném novému, jak se očekávalo. Náklady na dopravu hradí zákazník. Společnost Sifly vrátí peníze za nákup do 30 dnů.

Na následující události se záruka nevztahuje:

- Poškození způsobená běžným opotřebením

- Proražení a/nebo dříve opravené poškození desky

- Poškození způsobené nadměrným působením tepla, včetně přímého slunečního záření nebo delšího ponechání v autě v horkém dni.

- Poškození způsobené nesprávnou péčí, používáním, skladováním nebo provozem na nebezpečných místech a/nebo používáním v jakýchkoli jiných nebezpečných podmínkách, které nejsou v souladu s uživatelskou příručkou. 

- Poškození způsobené zneužitím, nesprávným používáním, nehodami nebo nárazy zařízení eFoil do tvrdých předmětů nebo do mělkých vod.

- Poškození v důsledku vylézání a slézání z eFoil, když není plovoucí a leží na dně v mělkých vodách nebo na pevném podkladu.

- Poškození v důsledku nesprávné údržby zařízení SiFly eFoil a jeho součástí v souladu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce.

- Poškození způsobené demontáží motoru, ESC, řídicích jednotek Board, dálkového ovladače nebo baterie.

- Škody způsobené neoprávněnými úpravami v eFoil nebo použitím komponentů třetích stran, včetně, ale ne pouze, úprav jeho vnitřních obvodů, komponentů, baterie, bateriových článků, konektorů, propojovacích kabelů atd. 

- Poškození v důsledku neoprávněných oprav a údržby.

- Poškození nebo závady způsobené používáním zařízení SiFly eFoil po nahlášení záručního problému nebo v případě, že zákazník měl důvodně uplatnit záruční nárok.

- Zranění osob, škody na majetku nebo finanční ztráty, ať už byly způsobeny jakýmkoli způsobem.

- Poškození způsobené čímkoli jiným než výrobními vadami 

- Škoda způsobená nenainstalováním kritické aktualizace firmwaru**, pokud k tomu byla vyzvána mobilní aplikací, a používáním výrobku

- Poškození krytu baterie nebo vnitřních součástí v důsledku trvalého fyzického nárazu, pádu nebo propíchnutí

- Vystavení neobvyklým podmínkám, včetně dlouhodobého skladování při teplotách mimo doporučený rozsah. Další informace naleznete v uživatelské příručce. 

- Používání neautorizovaných dílů a úprav třetích stran, včetně nabíječek, konektorů a propojovacích kabelů třetích stran. 

- Používání baterie k neautorizovaným účelům a s neautorizovanými zařízeními.

- Neoprávněná demontáž baterie

 

**Aktualizace firmwaru mohou být kritické nebo doporučené. Kritické aktualizace musí být nainstalovány při odeslání do zařízení eFoil, aby byla záruka platná.   

Jak bude společnost SiFly dodržovat vaši záruku?

Pokud je reklamace vadného dílu uznána, společnost SiFly provede do 60 dnů jednu z následujících akcí:

1. Zašle vám náhradní díl;

2. Opraví vadný díl; nebo

3. Uhradit náklady na opravu dílu nebo dodání náhradního dílu zákazníkem.

 

Společnost Sifly si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat uživatelskou příručku, specifikace výrobku, stručnou příručku, často kladené otázky a záruční podmínky. Nejnovější verzi naleznete na našich webových stránkách.

bottom of page